Завдання та навчальні матеріали викладача Гук Л.П.

 

Задача № 16.

В якому розумінні ринковий механізм “раціоналізує обмежені ресурси і послуги?”

 

Задача № 17.

Для кожного з наведених тверджень визначте та поясніть, чи зміниться величина попиту внаслідок зміни попиту чи зміни ціни. Зобразіть графік, який проілюструє вашу відповідь:

А) внаслідок зростання воєнних видатків ціна на армійське взуття зростає;

Б) ціни на рибу впали після того, як  Папа дозволив католикам їсти м”ясо в п”ятницю;

В) податок на бензин зменшує споживання бензину;

Г) після того, як пшеницю вразила згубна для неї іржа, продаж хліба зменшився;

Д) після того, як пшеницю вразила згубна для неї іржа, продаж соєвих бобів (зменшився) зріс;

Е) після того, як чума прокотилася Європою у XIV ст., ціни зросли.

 

Задача № 18.

Поясніть, чому ціна на конкурентних ринках встановлюється в точці перетину кривих попиту і пропозиції. Поясніть, що станеться, якщо ринкова ціна початково буде надто високою або надто низькою?

 

Задача № 19.

Дайте точне визначеня, що розуміють під схемою попиту і кривою попиту. Сформулюйте закон спадного попиту. Проілюструйте закон спадного попиту двома випадками з вашого власного досвіду.

 

Задача № 20.

Чотири закони попиту і пропозиції:

А) збільшення в попиті загалом підносить ціни і розширює величину попиту;

Б) зменшення в попиті загалом … ціну і … величину попиту;

В) збільшення в пропозиції загалом зменшує ціну і розширює величину попиту;

Г) зменшення в пропозиції загалом … ціну і … величину попиту.

Заповніть пропуски. Покажіть кожний закон на графік попиту і пропозиції.

 

Задача № 21.

Визначте поняття схеми пропозиції й кривої пропозиції. Покажіть, що збільшення пропозиції означає переміщення кривої пропозиції праворуч і вниз. Порівняйте це переміщення з переміщенням кривої попиту праворуч і вгору при збільшенні попиту. В чому полягає відмінність?

 

Задача № 22.

За наступними даними зобразіть криві попиту і пропозиції та визначте рівноважні ціну та кількість.

Попит і пропозиція на піццу

Ціна (дол. за піццу)

Величина попиту (піцца за семестр)

Величина пропозиції (піцца на семестр)

10

8

6

4

2

0

0

10

20

30

40

125

40

30

20

10

0

0

 

Що станеться, якщо попит на піццу потроїться? Якщо ціна початково становить 4 дол. за піццу?

 

Задача № 23.

Адам Сміт говорив: “Я ніколи не чув, щоб багато доброго  було зроблено тими, хто пов’язаний з торгівлею товарами колективного споживання”. Поясніть логіку, що лежить в основі цього вислову, і пов’яжіть її з доктриною невидимої руки.

                     

Задача № 24.

Як впливає дефіцит федерального бюджету на  масу грошей і державний борг? Поясніть  детально механізм такого впливу.

 

Задача № 25.

Припустимо, скарбниця випускає векселі на суму 1 млрд. доларів і всі їх продає на відкритому ринку. Потім Фед провадить операцію купівлі на відкритому ринку і купує векселі на суму 300 млн. дол. як тоді фінансуватиметься державний борг.

 

Задача № 26.

За яких умов фіскальна і монетарна політика будуть пов’язані між собою, а не існуватимуть як два незалежні інструменти в руках уряду.

 

Задача № 27.

Простежте траєкторію по якій рухається економіка, коли постійне зростання урядових видатків фінансується за рахунок боргових зобов’язань. Що продаються на відкритому ринку. Припустимо ВНП зростає. Дайте вашу оцінку аргументації про те, що бюджет має бути збалансований у кожному періоді.

 

Задача № 28.

Проаналізуйте різницю впливу  тимчасового підвищення урядових видатків , за рахунок боргового фінансування на процентну ставку, інвестиції і рівню цін.

 

Задача № 29.

Припустимо, реальна процентна ставка становить 3% , темп приросту ВНП – 7%, державний борг – 50% від ВНП, а основний бюджет зводиться з дефіцитом, що становить 7% від ВНП. Збільшуватиметься чи зменшуватиметься величина співвідношення боргу і ВНП? 

 

Задача № 30.

Уряд будує греблю і тому збільшує видатки. Видатки фінансуються за рахунок випуску облігацій. Чи створює випуск облігацій борговий тягар у такому разі? Чи була ваша відповідь іншою, якби уряд за ці гроші купив парк автомобілів для Пентагону?

 

 

 

Поділіться інформацією із друзями