Навчально-матеріальна база коледжу

 

Навчально-матеріальна база коледжу відповідає вимогам навчального плану і програм, дозволяє виконувати їх в повному обсязі і сприяє забезпеченню підготовки спеціалістів, а також перспективу розвитку і відкриття нових спеціальностей.

При кабінетах і лабораторіях працюють гуртки, де студенти виготовляють корисні моделі, міні-техніку, наочні посібники, пишуть реферати та доповіді, готують наукові та практичні конференції.

 

 За дотримання  правил охорони праці в кабінетах, лабораторіях, майстернях відповідають викладачі та майстри, закріплені за кабінетами, лабораторіями, майстернями. У відповідності з вимогами правил охорони праці на робочих місцях проводяться інструктажі з відповідним оформленням.

З метою здійснення комп’ютеризації навчального процесу і впровадження комп’ютерних технологій в  коледжі  обладнано чотири комп’ютерних лабораторії, в яких працюють  42  ПЕОМ  .  Комп’ютерні лабораторії об’єднані в єдину локальну мережу та під’єднанні до всесвітньої мережі INTERNET. Це дозволяє використовувати в навчальному процесі сучасні прогресивні інформаційні технології. Кількість комп’ютерів на 100 студентів складає – 12,35.

 

З входженням коледжу в структуру ВНАУ маємо можливість використовувати комп’ютерну базу університету.

Широке неодноразове застосування ПЕОМ в процесі навчання дозволяє студентам значну частину курсових та дипломних проектів, звітів по практиці виконувати при допомозі ПЕОМ, а також набути практичних вмінь (на рівні користувача) роботи з комп'ютером, що вкрай необхідно в майбутній професійній діяльності випускників.

Поділіться інформацією із друзями