Програма курсу “Іноземна мова” (за професійним спрямуванням)

Програма курсу “Іноземна мова” (за професійним спрямуванням) 

складається з наступних етапів:

перехідно-підготовчий, метою якого є вирівнювання початкових знань студентів і підготовка їх до оволодіння програмою ВНЗ;

базовий, що передбачає розвиток загальних компетенцій та формування комунікативних мовленнєвих компетенцій на матеріалі загальновживаної лексики та на граматичному матеріалі, що забезпечує формування комунікативних мовленнєвих компетенцій;
ділова поїздка за кордон має за мету опанування студентами лексико-граматичним мінімумом для спілкування під час ділової поїздки в країну, мова якої вивчається;
професійно орієнтований, мета якого полягає у формуванні загальних компетенцій та комунікативних мовленнєвих компетенцій для практичного володіння вузькопрофесійним лексичним і граматичним матеріалом.
Програма спонукає до розкриття творчого потенціалу студентів і спрямована на організацію самостійної роботи:
• читання, переклад статей та текстів за професійним спрямуванням;
• підготовка до переказу стислого змісту прочитаного матеріалу;
•  робота над термінологічною лексикою прочитаного;
• складання словника професійної термінології;
• написання та ведення ділової документації;
• реферування та анотування мовних джерел;
• підготовка презентацій;
• моделювання функціональних ситуацій ;
• виконання тренувальних вправ та ін.
Розподіл граматичного матеріалу віддається на розсуд викладачів іноземної мови кожного вищого навчального закладу, оскільки залежить від вибору підручника та тематики текстів розробленої робочої програми.
    

Ви можете Зкачати додаток: Програма курсу “Іноземна мова” (за професійним спрямуванням).

 

 

Поділіться інформацією із друзями